ยินดีต้อรับสู่สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง
 

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
จังหวัดตรัง

ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
1.
ร.ต.อ.นิมิตร   ปิยธรรม
ผบ.กอง
2496 - 2502
2.
ร.ต.อ.คลาด   ขุทรานนท์
ผบ.กอง
2502 - 2509
3.
ร.ต.อ.กวี   เชื้อชาติ
ผบ.กอง
2509 - 2510
4.
พ.ต.ต.นิทัศน์   โกศลสมบัติ
ผบ.กอง
2510 - 2512
5.
ร.ต.อ.อมฤต    อมาตยกุล
ผบ.กอง
2512 - 2514
6.
ร.ต.อ.บุญณรงค์   สมมาตร
ผบ.กอง
2514 - 2516
7.
พ.ต.ต.บัตรพลี   ศรธรรม
สว.
2516 - 2519
8.
พ.ต.ต.สุนทร   ธนทวี
สว.
2519 - 2520
9.
ร.ต.อ.ธวัช   บุษสาย
สว.
2520 - 2521
10.
พ.ต.ท.สวัสดิ์   ลัทโธ
สวญ.
2521 - 2523
11.
พ.ต.ท.เพิ่ม   ทองหนู
สวญ.
2523 - 2527
12.
พ.ต.ท.ศิริ   บรรทัพ
สวญ.
2527 - 2528
13.
พ.ต.ท.สุรินทร์   แปะอุ้ย
สวญ.
2528 - 2531
14.
พ.ต.ท.สหัส   สิทธิพงศ์
สวญ.
2531 - 2532
15.
พ.ต.ท.ทวี   อ่อนคง
สวญ.
2532 - 2537
16.
พ.ต.ท.มานิต   สูงประสิทธิ์
รอง ผกก.หน.
2537 - 2541
17.
พ.ต.อ.รัฐกาญจน์   กาญจนโชติ
ผกก.
2541 - 2543
18.
พ.ต.อ.ทศพล   เพชรพรอักษร
ผกก.
2543 - 2545
19.
พ.ต.อ.คำรณ   ชิตโชติ
ผกก.
2545 - 2546
20.
พ.ต.อ.มานิต   สูงประสิทธิ์
ผกก.
2546 - 2550
21.
พ.ต.อ.วิสูตร   นาคจู
ผกก.
2550 - ปัจจุบัน


 

 


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 
 

 

  หน้าหลัก   1,2,3

สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
309 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทร 075-272148
www.trang.police.go.th/huaiyot