ยินดีต้อรับสู่สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง
 

สถานภาพกำลังพล

สถานภาพกำลังพลสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด มียอดกำลังพล ดังนี้
       - กำลังอนุญาตทั้งหมด       176     นาย
       - มีตัวคนจริง                 151     นาย
       - ว่าง                            39     นาย
โดยแบ่งตามลำดับชั้น ดังนี้

ชั้นสัญญาบัตร

สายงานที่ปฏิบัติ
อัตราอนุญาต
มีตัวคนจริง
ว่าง
ผกก.
1
1
-
พงส.
9
8
1
ปราบปราม
8
4
4
สืบสวน
4
4
-
สืบสวนปราบปราม
4
1
3
ธุรการ
2
1
1
จราจร
-
-
-

ชั้นประทวน

สายงานที่ปฏิบัติ
อัตราอนุญาต
มีตัวคนจริง
ว่าง
ธุรการ
8
4
4
ป้องกันปราบปราม
119
107
12
สืบสวนปราบปราม
9
-
9
สืบสวน
9
8
1
สอบสวน
10
6
4
จราจร
7
7
-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 
 

 

  หน้าหลัก   1,2,3

สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
309 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทร 075-272148
www.trang.police.go.th/huaiyot