ยินดีต้อรับสู่สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง
 

 

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประจำปี 2551

เดือน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
มกราคม
0
0
2
2
4
3
1
0
31
53
กุมภาพันธ์
4
2
9
4
3
3
0
0
33
49
มีนาคม
1
0
1
0
7
7
0
0
27
50
เมษายน
4
2
6
4
3
1
1
0
17
29
พฤษภาคม
2
1
7
3
0
0
2
0
23
33
มิถุนายน
3
1
4
1
2
2
1
1
28
31
กรกฎาคม
2
1
6
1
3
1
1
0
29
37
สิงหาคม
0
0
2
2
2
0
0
0
26
27
กันยายน
2
1
3
2
2
0
0
0
23
54
ตุลาคม
0
0
1
0
2
1
0
0
29
71
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
18
8
41
19
28
18
6
1
266
434


 

 


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 
 

 

  หน้าหลัก   1,2,3

สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
309 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทร 075-272148
www.trang.police.go.th/huaiyot